Algemeen
Algemeen

De opleiding beoogt hoofdzakelijk de elementaire en de technische vorming nodig voor het uitoefenen van een technisch uitvoerende functie te vergelijken met de functie van bibliotheekmedewerker/informatiebemiddelaar in het bibliotheekwerk.

Het studieprogramma is sterk praktijkgericht, waarbij inzicht in de te bestuderen materie centraal staat. Een computerlokaal is beschikbaar met o.a. het bekende VUBIS SMART-computerprogramma in een volledige versie en een aansluiting op Internet.

Het Instituut voor Volwassenenonderwijs Brugge is de enige school in West-Vlaanderen waar de opleiding kan gevolgd worden.
WAAR ?

De lessen gaan door op verschillende plaatsen.
Een semesterplan dat aangeeft waar elke les zal doorgaan wordt overhandigd bij de start van het semester.

 • de theoretische lessen gaan door in Rijselstraat 5, 8200 Sint-Michiels
 • de informaticalessen gaan door in Manitobalaan 48, St Andries Brugge (lokaal 004)
 • Studiebezoeken aan en practica in bibliotheken zorgen voor een rechtstreeks contact met het werkveld..
WANNEER ?

Opnieuw kan dit van les tot les verschillen.
Dit wordt eveneens aangegeven in het semesterplan dat u bij de start van het semester zal ontvangen.

De lessen gaan steeds door op :

 • Maandagavond van 18u10 tot 20u50 of  21u15 of 21u40
 • Woensdagavond van 18u10 tot 20u50 of  21u15 of 21u40
HOEVEEL KOST HET ?
 • Alle modules van 40 lestijden kosten 60 euro per module
 • De module van 20 lestijden (Formele ontsluiting) kost 30 euro
 • vermindering van inschrijvingsgeld is mogelijk (zie algemene info)
 • vrijstelling van inschrijvingsgeld is mogelijk (zie algemene info)
 • betaling met opleidingscheques is mogelijk (zie algemene info)
TOELATINGSVOORWAARDEN

De cursist die de opleiding wil volgen moet voldoen aan de algemeen geldende instapvoorwaarden van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.
Voor de module bibliotheekautomatisering is het aanbevolen dat de cursist al over basiscomputervaardigheden beschikt.

Men kan zowel met deel 2 als met deel 1 de opleiding aanvatten.

DOCENTEN

Ons team :

 • Mevr. Doreen Beuselinck
 • Dhr. Koen D'Haene
 • Mevr. Hilde Lingier
 • Dhr. Patrick Vanden Berghe