Educatief verlof

Educatief verlof is enkel van toepassing voor werknemers privé-sector.
Het is een betaald vormingsverlof voor afwezigheid bij volgen van een erkende nascholing
Cursisten, die wensen te genieten van betaald educatief verlof of vormingsverlof kunnen de nodige formulieren daarvoor op het secretariaat aanvragen. 
Deze formulieren moeten aangevraagd worden uiterlijk 1 maand na inschrijving.

Attesten

Alle vereiste attesten voor de werkgever worden tijdig door het secretariaat opgemaakt.

Afwezigheid

Wie geniet van educatief verlof dient elke afwezigheid te wettigen met de nodige bewijsstukken (doktersattest bij ziekte, werkgeversattest bij afwezigheid wegens beroepsbezigheden...).
Indien je, om welke reden ook, de lessen gedurende een bepaalde periode niet meer kan volgen of definitief stopt met het volgen van de lessen, vragen wij dit mee te delen op het secretariaat.
Wij zullen je altijd opnieuw welkom heten bij een herinschrijving voor dezelfde of voor een andere cursus.