Toelatingsvoorwaarden

Om als cursist toegelaten te worden tot een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs, moet men voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht d.w.z. ofwel 15 jaar zijn en de 1ste graad secundair onderwijs voleindigd hebben ofwel minimum 16 jaar zijn.
In afwijking van het eerste lid moet de cursist voor de opleidingen van het studiegebied algemene vorming voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht.
Algemeen :
Voor de startcursussen van de secundaire afdelingen zijn geen toelatingsvoorwaarden voorzien w.b. vooropleidingen.

Voor de vervolgcursussen wordt iemand toegelaten op basis van het geslaagd zijn in de cursus die eraan voorafgaat of op basis van een attest, diploma... dat de nodige kennis veronderstelt om deze vervolgcursus te volgen. Ook een bewijs van beroepservaring of slagen in een toelatingsproef kan iemand toelaten tot een bepaalde vervolgcursus.

Voor bepaalde startcursussen op niveau secundair onderwijs voorziet de school toch een vereist beginniveau. Dit is meer specifiek het geval voor de cursussen Tweedekansonderwijs.
Voor de cursussen hoger onderwijs moet men voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

  • in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs of een brevet van aanvullend secundair beroepsonderwijs of een diploma hoger onderwijs of een diploma van hoger secundair technische leergangen
  • minimum 21 jaar zijn en slagen in een toelatingsproef.
  • Leerplichtigen
  • Iedereen die voldaan heeft aan de voltijdse leerplicht kan inschrijven.
  • Voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht betekent ofwel 15 jaar zijn en de 1ste graad secundair onderwijs voleindigd hebben ofwel minimum 16 jaar zijn