Webschool

Overzicht opleidingen

 


Actie RED ZIJ-INSTROOM LERAREN #LERARENTEKORT#10000LERAREN

Hervormingen leiden tot nog groter lerarentekort
Zij-instroom op een zij-spoor?
Red zij-instroom leraren

 Twitter @10000leraren
 www.facebook.com/10000leraren
 http://www.petities24.com/red_zij-instroom_leraren_10000leraren#form

Eind maart 2016 lanceerde minister Crevits haar conceptnota ‘Lerarenopleidingen versterken. Wervende en kwalitatieve lerarenopleidingen als basispijler voor hoogstaand onderwijs’. De minister stelt in dit concept de bouwstenen voor deze hervorming voor, onder meer  een verplichte niet-bindende toelatingsproef en een Vlaanderenbreed stageregistratiesysteem. De meest controversiële beleidswens betreft het afschaffen van de (specifieke) lerarenopleiding  aan de centra voor volwassenenonderwijs (CVO). Wij, directeurs met specifieke lerarenopleiding binnen het volwassenenonderwijs, gaan hiermee niet akkoord.

 

First things first!

Wij betreuren dat de minister van onderwijs  met deze conceptnota de kar voor het paard spant. De tekst die voorligt bevat weinig inhoudelijke visie op het leraarschap, maar focust onmiddellijk op de organisatie en de (her)structurering van de lerarenopleidingen. Vooraleer dergelijke structurele ingrepen worden overwogen moet eerst deze  eenvoudige, doch cruciale vraag beantwoord worden: ‘Welke leraar hebben we nodig in de 21ste eeuw?’. Het is belangrijk om na te gaan welke verwachtingen er leven ten aanzien van de leraar van de toekomst en over welke competenties hij of zij moet beschikken. Pas daarna kan men de inhoud van de lerarenopleidingen hierop afstemmen. Vervolgens kan de discussie over wie de lerarenopleidingen kan aanbieden worden gevoerd en niet omgekeerd. Deze conceptnota doet echter een voorafname op hoe de lerarenopleiding van morgen er moet uitzien, terwijl bijvoorbeeld de hervorming secundair onderwijs nog in de steigers en het loopbaandebat nog in zijn kinderschoenen staat.

 Als de overheid de lerarenopleiding wil versterken, dan moet zij ook aandacht besteden aan het imago van het lerarenberoep en de aantrekkelijkheid ervan. Een hervorming van de lerarenopleiding zal slechts een beperkte rol spelen in het aantrekken van meer en nog talentvollere studenten. De minister wil deze discussie voeren binnen het loopbaandebat maar de twee dossiers zijn inherent met elkaar verbonden. Aantrekkelijke werk- en arbeidsvoorwaarden zijn evenzeer essentieel.

 

Lerarentekort!

Dat er in de toekomst meer leerkrachten zullen moeten aangetrokken worden staat als een paal boven water. Tegen 2023 zal de behoefte aan leerkrachten 10 % hoger liggen dan vandaag.

De voorspellingen voor  het secundair onderwijs zijn zelfs nog frappanter: ten opzichte van dit schooljaar neemt de vraag naar leerkrachten in 2023 toe met maar liefst 35%. Momenteel worden die leerkrachten voor secundair onderwijs opgeleid via 3 grote kanalen: de hogescholen, de universiteiten en de CVO’s. De universiteiten bedienen samen ongeveer 1.350 studenten in hun lerarenopleiding, aan de CVO’s zijn er jaarlijks ongeveer 9.500 cursisten ingeschreven. De hogescholen tellen ongeveer evenveel studenten secundair onderwijs als de CVO’s voor hun lerarenopleiding. Terwijl de lerarenopleidingen aan de CVO’s de afgelopen jaren steeds meer cursisten aantrokken deed zich de tegenovergestelde trend voor aan de hogescholen en universiteiten. De minister geeft in haar conceptnota aan dat ze net deze succesvolle lerarenopleiding  aan de CVO’s wil afschaffen in 2019. Hiermee dreigt dé opleiding voor de zij-instromer met één pennentrek te verdwijnen.

 

Zij-instromers op een zij-spoor

Zij-instromers , die zich overdag,  ’s avonds en in het weekend omscholen tot leerkracht,  combineren doorgaans de lerarenopleiding met een gezins- en werksituatie.  Deze zij-instromers brengen door hun beroepservaring en/of vorige studies essentiële kennis en waardevolle ervaring binnen in het onderwijs en zijn cruciaal om het onderwijs van de 21ste eeuw van de nodige kwaliteitsvolle leerkrachten te voorzien. Zoals het er nu voorligt gaat het erg moeilijk worden voor ervaren praktijkmensen om de stap naar het onderwijs te zetten. Zij zijn echter van erg groot belang voor het onderwijs en spelen een cruciale rol in de begeleiding van die leerlingen die erg veel zorg nodig hebben.

Waar en hoe zij de opleiding kunnen doorlopen is hierbij een cruciaal gegeven: een goede bereikbaarheid, samen met een flexibele en cursistgerichte aanpak bepaalt voor hen of zij al dan niet de lerarenopleiding zullen aanvatten.

Het organisatiemodel van de specifieke lerarenopleiding binnen het volwassenenonderwijs zorgt net voor die laagdrempelige toegang,  een regionaal gespreid aanbod, een modulaire organisatie met bijhorende flexibiliteit, mogelijkheden tot contact- en afstandsonderwijs.

In de nieuwe toekomst van de Crevits-nota wordt het enkel mogelijk om leraar te worden na het afwerken van een bachelor- of mastertraject, beide opleidingen netjes verdeeld onder hogescholen en universiteiten. Het is echter zeer de vraag of universiteiten en hogescholen een zelfde mate van flexibiliteit kunnen bieden zonder dat de Vlaamse regering extra middelen voorziet, en zelfs in tegendeel blijft besparen op hoger onderwijs. Voor hogescholen en universiteiten lijkt het ons daarom niet zo evident om consequent twee trajecten zowel voor de generatiestudenten als de zij-instromers  aan te bieden.  Momenteel vragen ze om ‘7000 euro per student i.p.v. 5000 euro’. Daarenboven hangt er een stevige prijskaart aan de invoering van de educatieve master van één naar twee jaar. Gelet op alle besparingen, vragen wij ons af, wie dat gaat betalen.

Terwijl er steeds meer leerkrachten nodig zijn, zullen door het afschaffen van de lerarenopleiding aan de CVO’s,  nog minder leraren in spe worden aangetrokken.  Het voorspelde lerarentekort zal drastisch toenemen.  Wij vinden het contradictorisch en onverantwoord dat de conceptnota de leerweg voor de zij-instromers afsluit.

 

Versterking door afschaffing?

Het Vlaams onderwijs scoort vandaag goed onder meer dankzij de variëteit en kwaliteit van de verschillende lerarenopleidingen. De huidige drie aanbieders blijven noodzakelijk voor  de diverse doelgroepen met hun specifieke leernoden en leerstijlen.

Wij accepteren dan ook niet dat de bewezen kwaliteitsvolle en succesvolle lerarenopleiding van het volwassenenonderwijs wordt afgeschaft. Wij blijven wel bereid tot alle vormen van samenwerking met hogescholen en universiteiten om zo sterke leraren te kunnen vormen. De expertisenetwerken hebben hiertoe in het verleden een belangrijke aanzet gegeven.

Samen met  het werkveld, onze cursisten en alumni zijn we vragende partij voor een grondige herziening van deze conceptnota.

Samen vragen wij als directeurs van de centra voor volwassenenonderwijs het behoud van onze onderwijsbevoegdheid om onze kerntaak als opleider van zij-instromers ten volle te kunnen blijven waarmaken.

Lut Lippeveld CVO De Oranjerie
Bart Tsiobbel Hét CVO De Vlaamse Ardennen
Katrien Dedobbeleer CVO COOVI
Els Willems CVO Het Perspectief
Ben Naten CVO Step
Veerle Schelstraete CVO IVO Brugge
Marleen Cassiers CVO Provincie Antwerpen
Ronny Sanders CVO VTI Brugge
Sandra Thijs CVO TSM
Marleen Mast CVO Crescendo
Philippe Houben CVO VTI Leuven
Karin Verweij CVO TNA
Ilse Van Loon CVO Horito
Veerle Adams CVO Lethas

Namens de netoverschrijdende actiegroep ‘Red zij-instroom leraren’ = meerderheid van directies van specifieke lerarenopleiding binnen het volwassenenonderwijs

Contactpersoon directies:

Lut Lippeveld
Directeur CVO De Oranjerie
lut.lippeveld@deoranjerie.be

Contactpersoon cursisten:

Kaatje Dermaut
kdermaut@gmail.com

Contactpersoon werkveld:

Wim Verdeyen, directeur DonBosco Halle

Contactpersoon alumni:

Paul Gemoets
paul.gemoets@telenet.be
Ingenieur automatisatie en regeltechnieker en aan het werk in TSO derde graad secundair onderwijs in Gent

Jamel Wauters
jamelwauters@hotmail.com
Chef-Kok aan het werk in PCVO Antwerpen

 

Actie RED ZIJ-INSTROOM LERAREN #LERARENTEKORT#10000LERAREN


Veerle Schelstraete
wo 25/05/2016 19:02

 

IP = 54.198.143.223 - COUNTRY : UNKNOWN - ACCESS : NOT ALLOWED