Nieuwsbrieven

Wens je nieuwsbrieven te ontvangen ?
Wens je niet langer nieuwsbrieven te ontvangen ?
Wens je andere nieuwsbrieven te ontvangen ?

Maak je dan eerst bekend door in te loggen met je account, of - indien je geen account hebt - je e-mail adres in te voeren.

Ik wil inloggen met mijn account
Ik heb geen account maar maak mij bekend met mijn e-mail adres

Ben je al cursist en heb je een account op ons leerplatform WEBSCHOOL ?

Dan kan je automatisch een nieuwsbrief van IVO ontvangen wanneer je bij "Mijn gegevens" een vinkje hebt geplaatst bij de optie "Nieuwsbrief".
Wens je geen nieuwsbrieven meer te ontvangen via deze weg, log dan in op het leerplatform en verwijder betrokken vinkje.

Naar WEBSCHOOL ...

Eerder verschenen nieuwsbrieven
12345678910...
ma 07/01/2019 14:05 Nieuwsbrief januari 2019

Privacy verklaring IVO Nieuwsbrieven

 

Onze belofte inzake uw privacy

IVO Brugge communiceert altijd duidelijk over welke info we van jou verzamelen en waarom.

Privacy verklaring : nieuwsbrieven

Verwerking van persoonsgegevens


IVO Brugge stuurt op regelmatige basis nieuwsbrieven om je te informeren over onze activiteiten, cursusaanbod, opleiding en/of hun werking toe te lichten. Je kan zelf kiezen of je onze nieuwsbrieven wel of niet wenst te ontvangen.

In het kader van het uitsturen van nieuwsbrieven verwerkt IVO Brugge enkel je e-mailadres. Voor deze verwerking wordt steeds uitdrukkelijk de toestemming gevraagd aan de inschrijver (d.m.v. registratie formulier).

Een dergelijke toestemming kan te allen tijde terug ingetrokken worden. Dit kan door gebruik te maken van de link in de nieuwsbrief, via de centrumwebsite of via een e-mailbericht gericht aan privacy@ivobrugge.be .

Wie heeft toegang tot de gegevens?


De ICT- diensten van IVO Brugge en de directie kunnen toegang hebben tot bovenvermelde persoonsgegevens enkel en alleen in het kader van het versturen van de nieuwsbrieven.

Voor het uitsturen van de nieuwsbrieven en het beheer van de gegevens van de abonnees maakt IVO Brugge gebruik van een op maat geschreven softwarepakket. M.a.w. zijn er geen leveranciers die inzage krijgen in uw persoonsgegevens.

Er wordt door IVO Brugge op toegezien dat de persoonsgegevens de EU niet verlaten.

Onder bepaalde omstandigheden zijn wij verplicht om persoonsgegevens af te geven aan overheidsinstanties (politie, justitie en fiscus). Wij zullen dergelijke gegevens alleen afgeven wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het is ons niet altijd toegestaan de betrokkene te informeren over een dergelijke opgelegde afgifte.

Bewaartermijn gegevens

 

We bewaren de persoonsgegevens gedurende de periode die noodzakelijk is in het licht van de hierboven vermelde doeleinden. Dit houdt in dat wanneer je je uitschrijft uit een nieuwsbrief, je gegevens onmiddellijk verwijderd zullen worden uit de lijst van abonnees.

Je rechten


Als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door IVO Brugge of als je deze wenst in te zien, kan je contact opnemen met ons (privacy@ivobrugge.be). Via dezelfde weg kan je ook steeds vragen om je gegevens te laten corrigeren, aanvullen of verwijderen. Je kan ons ook vragen je persoonsgegevens niet langer te gebruiken.

Bovenstaande rechten zijn uiteraard enkel van toepassing op je eigen gegevens en niet op gegevens van andere personen.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen via privacy@ivobrugge.be.

Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.privacycommission.be/nl/contact).  

Wijzigingen


Privacywetgeving wordt van tijd tot tijd aangepast, daarom is ook deze privacyverklaring aan verandering onderhevig. Onderaan lees je wanneer dit document voor het laatst is aangepast. Wij raden je aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 18 mei 2018.