Webschool

Overzicht opleidingen

Opleidingscheques

Belangrijke wijziging reglementering opleidingscheques vanaf 1 maart 2015


Beperking opleidingscheques hooggeschoolden

Vanaf 1 maart wordt de toegang tot opleidingscheques voor hooggeschoolden beperkt: enkel hooggeschoolden die een loopbaangerichte opleiding volgen, die vermeld staan in hun persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) nadat ze loopbaanbegeleiding volgden, kunnen nog opleidingscheques aanvragen.

Voor de laag- en middengeschoolden blijft de reglementering inzake opleidingscheques ongewijzigd. Zij kunnen dus nog steeds opleidingscheques aanvragen voor arbeidsmarktgerichte opleidingen in het kader van de lijst van het betaald educatief verlof (BEV) als voor alle loopbaangerichte opleidingen in het kader van hun loopbaantraject.

Volgens de nieuwe reglementering kunnen ook Vlamingen die niet in Vlaanderen werken, recht hebben op opleidingscheques en loopbaancheques.

Loopbaan centraal - Prioritair inzetten

In de loopbaanvisie van de Vlaamse Overheid blijven werknemers en hun loopbaan centraal staan. De inzetbaarheid van werknemers op de lange termijn houdt in dat ze voldoende aandacht moeten hebben voor hun loopbaan en hier actief over nadenken en in investeren. Het is belangrijk dat ze hiervoor de nodige competenties blijven verwerven om hun professionele taken in een snel veranderende samenleving beter en langer aan te kunnen.
Opleidingscheques blijven hierbij een belangrijk instrument: ze worden ingezet om meer mensen aan de slag te krijgen in gemiddeld langere loopbanen en in meer werkbare jobs.

De Vlaamse Overheid wil wel prioritair inzetten op die personen die het moeilijk hebben om inzetbaar te kunnen blijven op onze arbeidsmarkt. Uit de cijfers over de werkzaamheidsgraad blijkt immers dat scholing nog steeds één van de bepalende criteria blijft voor een succesvolle participatie op de Vlaamse arbeidsmarkt. Het is dus essentieel om de laag- en middengeschoolde werknemers alle kansen te bieden om hun competenties bij te spijkeren en/of nieuwe competenties aan te leren.

Praktisch

Concreet betekent dit dat een hooggeschoolde na 1 maart een nieuwe opleiding niet meer kan betalen met opleidingscheques. Dit geldt zowel voor nieuwe opleidingen als nieuwe module(s) waarvoor het inschrijvingsgeld betaald dient te worden.

Onder hooggeschoold wordt verstaan iedereen die hogere studies heeft afgerond, zoals studies die leiden tot het diploma van bachelor of hoger onderwijs, een lerarenopleiding, getuigschrift voor pedagogische beroepsbekwaamheid en studies in het hoger onderwijs ingericht door het onderwijs voor sociale promotie.

Voor opleidingscheques aangekocht vóór 1 maart, moeten de opleidingscentra de begunstigden wijzen op de nieuwe reglementering en desgevallend de begunstigden doorverwijzen naar VDAB voor informatie.
Voor de cheques die na 1 maart worden aangekocht, zal VDAB het scholingsniveau van de aanvrager nagaan. Een hooggeschoolde die na 1 maart nog beschikt over een geldige opleidingscheque, kan zijn eigen bijdrage aan de opleidingscheque wel terugvorderen bij VDAB via dit document.

Loopbaanbegeleiding

Hooggeschoolden kunnen vanaf 1 maart alleen nog opleidingscheques aanvragen:
• Voor loopbaangerichte opleidingen die expliciet vermeld staan in het POP dat zij opmaakten tijdens hun loopbaanbegeleiding
• Met een attest van de loopbaanbegeleider met vermelding dat de opleiding noodzakelijk is in het kader van de loopbaan. De opleidingsverstrekker dient dit attest bij te houden.
VDAB zal in het kader van de kwaliteitsopvolging van de loopbaanbegeleiding, hierop toezicht op houden.

Uitbreiding toepassingsgebied

Een tweede wijziging situeert zich in het toepassingsgebied van zowel de opleidingscheques als van de loopbaancheques.

Volgens de nieuwe reglementering kunnen ook werknemers die in Vlaanderen wonen, maar niet werken, recht hebben op opleidingscheques en loopbaancheques.
Een gelijkaardige regeling geldt voor Europese werknemers die in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werken, maar niet wonen. Ook zij kunnen recht hebben op opleidingscheques en loopbaancheques.

Deze nieuwe regeling is van toepassing voor alle nieuwe begeleidingen, opleidingen en opleidingsmodules die starten vanaf 1 maart 2015.

Meer info

Bijkomende info kan u vinden op http://www.vdab.be/opleidingscheques/werknemers.shtml. Vindt u hier geen antwoord op uw vragen, mail dan naar opl.cheque@vdab.be of bel naar het gratis nummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 19 uur).

 

OPGEPAST

Door een beslissing van de Vlaamse regering worden opleidingscheques voor o.a. cursussen kleding en koken niet meer aanvaard ! Meer info op de vdab website ...

Alle werknemers die wonen in Vlaanderen of in het Brussels gewest, kunnen gebruik maken van de opleidingscheques van de Vlaamse Overheid.

Met de opleidingscheques kan je het inschrijvingsgeld, evenals handboeken, cursusmateriaal en verbruiksgoederen betalen.

Voor elke opleiding die je met opleidingscheques betaalt, past de overheid per cheque de helft bij.
Voor een cheque van € 10 betaal je dus slechts € 5.


Opleidingscheques bestaan in waardes per 5 euro.


Er wordt nooit geld teruggegeven op opleidingscheques

 • is het totaal te betalen bedrag WEL een veelvoud van 5, dan bestel je opleidingscheques voor dat bedrag
  Bijvoorbeeld, het totaal te betalen bedrag is €100, dan bestel je opleidingscheques voor €100, en je betaalt 50€ voor deze cheques.
 • is het totaal te betalen bedrag GEEN veelvoud van 5, dan bestel je opleidingscheques voor een bedrag dat een veelvoud is van 5 en net kleiner dan het te betalen bedrag.
  Bijvoorbeeld, het totaal te betalen bedrag is €69.  Je bestelt dan voor €65 opleidingscheques en je betaalt €32,50 voor deze cheques.  Bij afgifte op het secretariaat geef je deze opleidingscheques en betaal je nog 4€ bij.


De cheques kunnen worden aangevraagd tot 2 maanden na de start van de opleiding. Ze kunnen ingediend worden tot 20 november (1ste semester) en 20 april (2de semester).

Aanvragen

Aanvragen kan via de VDAB-website of in de lokale werkwinkel.

Werkwijze:

 1. Ga naar de lokale werkwinkel of bestel de opleidingscheques online
 2. Je ontvangt een overschrijvingsformulier van de firma Edenred. Je dient de helft van de waarde van de aangevraagde opleidingscheques te betalen.
  (bijv: je vraagt een opleidingscheques voor 45 euro; je dient 22,5 euro te betalen)
 3. Daarna ontvang je jouw bestelde opleidingscheques. Met deze opleidingscheques kan je jouw cursus of cursusmateriaal betalen.

Het maximumbedrag aan opleidingscheques dat kan aangevraagd worden is € 250 per kalenderjaar. Er zijn echter uitzonderingen.

 1. Cursisten met maximum een diploma HSO die hoger onderwijs (graduaat informatica, Specifieke lerarenopleiding) volgen, hebben recht op maximum € 500 per kalenderjaar.
 2. Cursisten zonder diploma HSO hebben recht op maximum € 250 per kalenderjaar maar zijn betalen geen persoonlijke bijdrage.

Het is aangeraden om de opleidingscheques vooraf aan te vragen zodat je onmiddellijk met deze cheques het inschrijvingsgeld en het cursusmateriaal kunt betalen.

Denk er aan dat je de juiste coupures hebt. Er zijn cheques van € 5, € 10 en € 25.
Het is immers aan de school niet toegestaan om wisselgeld terug te geven op deze cheques.

Denk er tevens aan dat je het inschrijvingsgeld en het cursusmateriaal apart moet betalen, dus 2 maal voor de juiste coupures zorgen !

 

IP = 54.198.143.223 - COUNTRY : UNKNOWN - ACCESS : NOT ALLOWED