Complexe netwerken (ITA)

In de module “Eenvoudige Netwerken” kreeg je een gedegen inleiding in de werking en terminologie van computernetwerken.

Waar we in de basismodule ons specifiek op zogenaamde peer-to-peer netwerken richtten, behandelen we in deze module “client-server” netwerken. We installeren een server –editie van Windows waarmee we het dynamisch toewijzen van IP –nummers (DHCP) en omzetten van domainnamen (DNS) zelf beheren. Daarna maken we van onze server een zogenaamde “domaincontroller”. Het grote voordeel hiervan is dat een aantal computers- en gebruikersinstellingen centraal kunnen beheerd worden vanaf de server ipv vanaf een werkstation. Dit levert, een significante tijdswinst op!
 
In deze cursus leren we onze computers en gebruikers planmatig in verschillende Organizational Unit’s in te delen. We maken ook kort kennis met Group Policy Objects en Group Policy Preferences, die in de module Automatisatie uitgebreider aan bod komen.
 
Tenslotte zorgen we ervoor dat mensen vanop internet verbinding kunnen maken met ons intern netwerk door het faciliteren van een VPN –verbinding naar onze server.
 
De module “Complexe Netwerken” maakt deel uit van de diplomagerichte opleiding ICT Assistent, maar kan ook in losse modules gevolgd worden.
 
Instapvoorwaarde: je bent geslaagd voor de module eenvoudige netwerken