Toelatingsvoorwaarden

Je moet 18 jaar zijn op het moment van je inschrijving.
Als de inschrijving plaatsvindt tussen 1 september en 31 december, dan moet je 18 worden ten laatste op 31 december van datzelfde kalenderjaar.