Info

De opleiding wordt modulair ingericht en omvat zeven moduleblokken die op hun beurt uit één of meerdere modules bestaan.
De modules kunnen los van elkaar gevolgd worden.
Wie alle modules succesvol beëindigt, behaalt een graduaatsdiploma Boekhouden/Accountancy.

A
Basistechnieken

Code

Module

voorkennis

LT

A1

Basis dubbel boekhouden

 

120

A2

Aanvullend dubbel boekhouden

A1

120

A3

Computerboekhouden

A1

60

A4

BTW

 

80

Deelcertificaat 380LT

B
Vennootschappen

Code

Module

voorkennis

LT

B1

Vennootschapsrecht

 

60

B2

Vennootschapsboekhouden

A2

80

B3

Vennootschapsbelasting

 

80

Deelcertificaat 220LT

C
Wetgeving en personenbelasting

Code

Module

voorkennis

LT

C1

Sociale wetgeving

 

80

C2

Personenbelasting

 

80

C3

Burgerlijk, Handels en ec. Recht

 

80

Deelcertificaat 240LT

D
Fincanciën

Code

Module

voorkennis

LT

D1

Bank- en beurswezen

 

80

D2

Financiële algebra

 

60

Deelcertificaat 140LT

E
Controle

Code

Module

voorkennis

LT

E1

Financiële analyse

A1

80

E2

Audit

A2

60

E3

Kostprijsberekening

A1

120

E4

Consolidatie

A2

40

Deelcertificaat 300LT

F
Managment en organisatie

Code

Module

voorkennis

LT

F1

Kostenbeleid en budget

E3

60

F2

Organisatie en communicatie

 

60

Deelcertificaat 120LT

G
Projectwerk

Code

Module

voorkennis

LT

G1

Projectwerk

 

40

Deelcertificaat 40LT