Onze missie

Het Instituut voor Volwassenenonderwijs staat garant voor een waaier aan opleidingen.

Dankzij onze vooruitstrevende leeromgeving met een cursistgerichte aanpak kan ons team de levenslange zin voor studie en vorming professioneel aanwakkeren.

Onze visie

Het Instituut voor Volwassenenonderwijs – Centrum voor Volwassenenonderwijs van het Gemeenschaps-onderwijs wil aan volwassenen een zo breed mogelijk spectrum van vormings- en onderwijskansen bieden.

Het centrum komt zo tegemoet aan een aantal belangrijke elementen van het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs, nl.:

  • intellectueel nieuwsgierig blijven, met een levenslange zin voor studie en vorming
  • een open geest hebben, zonder vooroordelen, met belangstelling en respect voor ieders mening
  • fundamenteel vertrouwen hebben in zichzelf en met openheid anderen kunnen benaderen, met erkenning van hun eigenheid

De visie van het IVO op zijn taak, binnen de ruimere context van de opdracht van het volwassenenonderwijs in Vlaanderen, laat zich samenvatten aan de hand van drie kernbegrippen:

  • klantgerichtheid
  • professionalisme
  • sociale bewogenheid