Inschrijvingsgelden

Het decreet op het volwassenenonderwijs van 15 juni 2007 verplicht alle Centra voor Volwassenenonderwijs tot toepassing van een inschrijvingsgeld van € 1,50 per lestijd voor alle modules die starten na 1 januari 2015.
Voor Nederlands tweede taal is het maximumtarief € 0,60 per lestijd.

Naast het maximumtarief is er een verminderd tarief en een nultarief:

Er geldt ook een plafond voor inschrijvingsgeld: per cursusjaar betaal je per opleiding max. 460 euro (SVWO) of 575 euro (HBO en SLO). Opgelet: die laatste categorie wordt in cursusjaaar ’14-’15 opgetrokken tot 600 euro.