A1 Basis dubbel boekhouden

Vereiste voorkennis

Niet van toepassing voor deze module.

Leerinhoud

Een eerste kennismaking met boekhouden. Na deze module kan de cursist de basis verrichtingen uitvoeren zoals aankoop en verkoopverrichtingen registreren en de belangrijkste inventarisbewerkingen.


Inhoud

In deze module leer je de basisbegrippen en –technieken van het boekhouden. Er wordt ondermeer aangeleerd de commerciële en financiële verrichtingen in te boeken. Dit gaat over aankoop- en verkoopfacturen en de betalingen.
We vertrekken van een balans. We werken via het rekeningenstelsel om proef- en saldibalansen te kunnen opstellen. Ook het journaal komt aan bod als werkwijze.

Volgende commerciële en financiële activiteiten leer je inboeken

  • Aankoop- en verkoopfacturen
  • Creditnota
  • Transacties in vreemde valuta
  • Kortingen
  • Voorraadbeheer
  • Betalingsmodaliteiten
  • BTW centralisatie en aangifte invullen

Ook is er aandacht om de belangrijkste eindejaarsverrichtingen te bestuderen.

Competenties  
Leermaterialen Online syllabus lector
Studiekosten

 

Studiebegeleiding

Door lector: voor/na les, via mail of op afspraak

Onderwijsvormen

avondtraject: gecombineerd onderwijs (60% contactonderwijs)
dagtraject: gecombineerd onderwijs (75% contactonderwijs)

Evaluatievorm

periodieke evaluatie en eindevaluatie