A4 BTW

Vereiste voorkennis

Niet van toepassing voor deze module.

Leerinhoud
 • begrip BTW
 • BTW-principe
 • belastbare handelingen
 • belastingplichtige
 • levering van goederen
 • intracommunautaire levering en verwering
 • speciale gevallen: nieuwe vervoermiddelen, montage en installatie en verkopen op afstand
 • maatstaf van heffing
 • tarieven
 • vrijstellingen
 • aftrek van voorbelasting
 • verplichtingen voor de heffing van BTW
 • invullen van het BTW-formulier
 • teruggave van belasting
 • controlemaatregelen
 • bewijsmiddelen
 • verjaringen
 • vervolgingen en gedingen
 • rechten en voorrechten van de schatkist
Competenties  
Leermaterialen Online syllabus lector
Studiekosten

 

Studiebegeleiding

Door lector: voor/na les, via mail of op afspraak

Onderwijsvormen

avondtraject: afstandsonderwijs
dagtraject: gecombineerd onderwijs (75% contactonderwijs)

Evaluatievorm

periodieke evaluatie en eindevaluatie