E4 Consolidatie

Vereiste voorkennis

A1 Basis dubbel boekhouden, A2 Aanvullend dubbel boekhouden, E1 Financiële analyse

Leerinhoud
  • Wettelijk kader
  • Consolidatiemethodes
  • Voorbeeld van een geconsolideerde jaarrekening
  • Organisatie van een consolidatie
Competenties  
Leermaterialen

Online syllabus lector

Studiekosten

 

Studiebegeleiding

Door lector: voor/na les, via mail of op afspraak

Onderwijsvormen

avondtraject: gecombineerd onderwijs (40% contactonderwijs)
dagtraject: gecombineerd onderwijs

Evaluatievorm

periodieke evaluatie en eindevaluatie