Naar modeltrajecten...

A3 (20 LT)
Basis bouwfysica

Vereiste voorkennis

Geen

Leerinhoud

In deze module worden de basisprincipes en reglementeringen van de bouwfysische onderwerpen besproken.

Competenties

De cursist kan

  • elementaire berekeningen maken
  • reglementering en bouwfysische begrippen vertalen naar concrete constructies
Leermaterialen

Online syllabus lector

Onderwijsvormen

Gecombineerd onderwijs

Evaluatievorm

Periodieke evaluatie en eindevaluatie