Naar modeltrajecten...

A1 Basis tekenen (80 LT)

Vereiste voorkennis

Geen

Leerinhoud

De cursist leert werken met een ruim verspreid professioneel tekenpakket, nl. Autocad.

Competenties

De cursist kan

  • plannen lezen
  • plannen interpreteren
  • plannen tekenen vanuit een adequate voorstellingswijze
  • werken met een tekenpakket
Leermaterialen

Online syllabus lector, Autocad (3 jaar gratis download voor cursisten)

Onderwijsvormen

Gecombineerd onderwijs

Evaluatievorm

Periodieke evaluatie en eindevaluatie