Naar modeltrajecten...

D1 (210 LT)
Bouwkundig tekenen 1

Vereiste voorkennis

A1 Basis tekenen

Leerinhoud

In deze module verwerft de cursist de competentie om projectietekeningen, axionometrische tekeningen en perspectieftekeningen toe te passen op eenvoudige bouwkundige vraagstukken.

Binnen de context van een eenvoudig gebouw verwerft de cursist de competentie om een constructie te tekenen, te detailleren en te integreren in een gebouw d.m.v. o.a. een gevelaanwijzer.

Competenties

De cursist kan

  • een projectietekening maken van een complex ruimtelijk model
  • een centrale projectie toepassen op een eenvoudig gebouw
  • een axionometrische tekening maken
  • een eenvoudige constructie tekenen
  • een eenvoudige constructie detailleren
  • een gevelaanwijzer maken
  • een standaard constructiedetail integreren in een gebouw
Leermaterialen

Online syllabus lector

Onderwijsvormen

Gecombineerd onderwijs

Evaluatievorm

Periodieke evaluatie en eindevaluatie