Naar modeltrajecten...

D7 Bouwkundig tekenen 5 (250 LT)

Vereiste voorkennis

D5 Bouwkundig tekenen 4

Leerinhoud

Vertrekkende van de schetsen van een niet residentieel gebouw zal de cursist de grafische documenten moeten kunnen opstellen voor een bouwdossier. Hij verwerft eveneens de competentie om binnen de context van een uitvoeringsdossier de nodige bouwtechnische details te concipiëren en te tekenen met het oog op de volledigheid en correcte uitvoering.

Competenties

De cursist kan

  • de grafische documenten van een niet residentieel gebouw, met betrekking tot een uitvoeringsdossier, opstellen
  • complexe details van een niet residentieel gebouw opstellen
Leermaterialen

Online syllabus lector

Onderwijsvormen

Gecombineerd onderwijs

Evaluatievorm

Periodieke evaluatie en eindevaluatie