Naar modeltrajecten...

C2 Staalbouw (60 LT)

Vereiste voorkennis

B2 Basis stabiliteit

Leerinhoud

In deze module verwerft de cursist de competentie om elementaire delen van een staalconstructie te berekenen en te dimensioneren. Hij maakt hierbij gebruik van de verworven competenties uit de module basis stabiliteit. De cursist verwerft eveneens de competentie om een eenvoudig staalplan te lezen, te analyseren en op te tekenen bij middel van een tekenprogramma.

Competenties

De cursist kan

  • elementaire constructies berekenen
  • elementaire constructies dimensioneren
  • een eenvoudig staalplan lezen
  • een eenvoudig staalplan analyseren
  • een eenvoudig staalplan tekenen
Leermaterialen

Online syllabus lector

Onderwijsvormen

Gecombineerd onderwijs

Evaluatievorm

Periodieke evaluatie en eindevaluatie