Spaans opfris

De cursus opfris richt zich tot cursisten die al minstens zes jaar Spaans gevolgd hebben en graag eens de basisgrammatica en –woordenschat van niveau 1, 2, 3 en 4 in één jaartje willen herhalen, voor of na een spreek- of schrijfmodule bijvoorbeeld.

De cursus bestaat uit een achttal hoofdstukken en vertrekt vanuit het oogpunt van de cursist als reiziger in Spaanstalige landen. De thema’s die o.m. aan bod komen, zijn: verblijf, de stad, eten en drinken, gezondheid, boodschappen en vervoer. Verder zullen we ook reisverhalen delen en ook cultuur komt aan bod.
Elk hoofdstuk is opgebouwd volgens een vast stramien met vele grammatica- en woordenschatoefeningen die eventueel thuis kunnen worden voorbereid, zodat er in de klas maximaal kan worden gewerkt rond de vaardigheden lezen, luisteren, schrijven en spreken.