Spaans 12

Spaans 12 is een mondelinge module. Dat wil zeggen dat de nadruk ligt op het trainen van spreekvaardigheid en luistervaardigheid. Dat gebeurt voornamelijk op basis van reportages en videofragmenten van verschillende aard, waaraan spreekoefeningen gekoppeld worden, zoals je mening geven, een debat voeren, een thema presenteren, over je ervaringen praten, enz. Maar uiteraard wordt er ook gelezen en, in mindere mate, geschreven in de klas.

Spaans 12 richt zich op cursisten die al verschillende mondelinge en schriftelijke modules hebben gevolgd en die graag hun Spaans willen onderhouden. De grammatica wordt dan ook niet op structurele wijze aangebracht, maar wel herhaald en ingeoefend waar nodig en dit steeds binnen de context van de behandelde thema’s. De cursisten beschikken reeds over een uitgebreide basiswoordenschat en daarom ligt de focus op het verwerven van nieuwe woordenschat a.h.v. de reportages en videofragmenten.