Engels Basis

Deze cursus is in eerste instantie geschikt voor absolute beginners, maar cursisten die in een vroeger stadium al in contact kwamen met de Engelse taal (beperkte voorkennis) vinden hier zeker ook hun gading. Dus naast échte beginners Engels zijn ook 'valse' beginners Engels meer dan welkom.
De cursus is multicultureel getint: we verwachten cursisten uit alle windstreken met verschillende moedertaalachtergrond. Onderwerpen in overvloed dus om de interactie aan te gaan. Als wereldburgers gaan we meertaligheid niet uit de weg. Together we are strong!
Het wordt een uiterst leerrijke ervaring en een uitdaging zowel voor cursist als docent!
Come and see, we will surprise you!