C3 Tekstverwerking, 80 lestijden

Vereiste voorkennis

Basiskennis van een tekstverwerking is een voordeel.

Leerinhoud
 • Aanbrengen en bewerken van opmaak
 • Maken en bewerken van stijlen, opmaakprofielen, sjablonen
 • Ontwerpen van een huisstijl met in acht neming van de BIN-normen
 • Opstellen van rapporten met aandacht voor aantrekkelijke bladspiegel
 • Gebruik van Index en inhoudsopgave
 • Werken met afbeeldingen, objecten, grafieken… ook vanuit andere toepassingen
 • Tabel maken, opmaken, bewerken, converteren
 • Spellings- en grammaticacontrole en autocorrectie gebruiken en instellen
 • Opstellen en bewerken van hoofddocument en gegevensbestand voor samenvoeging
 • Maken, bewerken en beveiligen van formulieren
 • Gebruik van verwijzingen zoals voetnoten, bijschrift, kruisverwijzing, hyperlink
 • Macro’s: wat? hoe?
Competenties

Na deze module heeft de cursist over een grondige kennis van de specifieke functionaliteiten van een tekstverwerker aansluitend op de noden van een kantoortaak.

Leermaterialen

Online syllabus

Onderwijsvormen

Gecombineerd onderwijs

Evaluatievorm

Permanente evaluatie via verplichte deelname aan dropboxopdrachten, testcentra en lestoetsen.

Mondelijke eindevaluatie.