Toelatingsvoorwaarden

Om aan deze opleiding deel te kunnen nemen, moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

Ofwel beschik je over 1 van volgende diploma's:

  • diploma hoger secundair onderwijs (ASO of TSO)

  • brevet van aanvullend secundair beroepsonderwijs (7° jaar BSO)

  • diploma hoger onderwijs (niet-universitair of universitair)

  • diploma HBO (hoger beroepsonderwijs)

Beschik je niet (meer) over dit diploma, dan kan je de opleiding toch aanvatten als je slaagt voor een toelatingsproef (info en inschrijven via hbo@ivobrugge.be).
Cursisten die op 1/10 geen kopie van hun diploma hebben ingediend, moeten ook deelnemen aan de toelatingsproef.

Het niet beschikken over een vereist diploma geeft je GEEN uitstel van betaling van de inschrijvingsgelden.
Cursisten die niet slagen in de toelatingsproef kunnen hun inschrijvingsgeld terugvragen.