Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld bedraagt € 1,5 per lestijd.

Opgelet: voor HBO boekhouden zal een gedeelte van het cursusmateriaal gratis online ter beschikking zijn, voor een aantal modules zal een handboek moeten aangekocht worden.

Per opleiding is er een plafond van 600 euro per cursusjaar

Vanaf komend cursusjaar 2015-2016 is er een plafond van 300 euro per semester

In sommige gevallen is het betalen met opleidingscheques mogelijk (zie verder).

 

Verminderd inschrijvingsgeld van 0,30 euro per lestijd

Voor cursisten met een inkomen via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering voor alle opleidingen die niet gevolgd worden in een door de VDAB erkend traject naar werk; (indien wel erkend in traject VDAB = volledig gratis)

Voor alle cursisten die in het bezit zijn van een van de volgende attesten of die ten laste zijn van een persoon die in het bezit is van een van de volgende attesten:

 • een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% blijkt;
 • een attest waaruit het recht blijkt op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten;
 • een attest waaruit de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap blijkt;
 • alle cursisten die gedurende twee opeenvolgende jaren opleiding gevolgd hebben in een Centrum voor Basiseducatie gedurende ten minste 120 lestijden en dit voorafgaand aan het jaar van inschrijving in een Centrum voor Volwassenenonderwijs

 

Verminderd inschrijvingsgeld van 0,30 euro per lestijd

Voor cursisten van een opleiding Nederlands tweede taal.

 

Vrijstelling van inschrijvingsgeld

 • cursisten in het studiegebied algemene vorming (d.i. het tweedekansonderwijs);
 • cursisten met een inkomen via maatschappelijke dienstverlening of een leefloon of die ten laste zijn van één van deze categorieën;
 • asielzoekers die materiële hulp genieten;
 • gedetineerden;
 • minderjarigen die deelnemen aan het secundair volwassenenonderwijs in het kader van de samenwerking tussen de Centra voor Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs en de Centra voor Volwassenenonderwijs;
 • cursisten tussen 12 en 16 jaar die op basis van een samenwerkingsovereenkomst tussen een secundaire school en een Centrum voor Volwassenenonderwijs Nederlands tweede taal volgen;
 • cursisten die een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering krijgen en die een opleiding volgen die door de VDAB erkend is in het kader van een traject naar werk;
 • niet-werkende verplicht ingeschreven werkzoekenden die nog geen recht op een wachtuitkering hebben verworven;
 • inburgeraars die een inburgeringscontract hebben ondertekend of een inburgeringsattest behaald hebben voor de opleidingen Nederlands tweede taal op richtgraad 1 en 2.
Opleidingscheques

Lees vooraf eerst dit !

Met de opleidingscheques kunt u het inschrijvingsgeld, evenals handboeken, cursusmateriaal en verbruiksgoederen betalen.

Voor elke opleiding die u met opleidingscheques betaalt, past de overheid per cheque de helft bij.
Voor een cheque van €10 betaal je dus slechts €5.
Opleidingscheques bestaan in waardes per 5 euro.

Alle informatie i.v.m. opleidingscheques kan je nalezen op de VDAB-website

Het maximum bedrag dat je per kalenderjaar kunt aanvragen bedraagt 250 euro.
Is je hoogst behaalde diploma echter HSO (hoger secundair onderwijs) en je wenst deze opleiding te volgen, dan kan je tot 500 euro per kalenderjaar aanvragen.
Heb je geen diploma of is je hoogst behaalde diploma lager dan HSO (hoger secundair onderwijs), en je wenst deze opleiding te volgen, dan kan je maximaal 250 euro per kalenderjaar aanvragen, maar betaal je niets voor deze opleidingscheques.

Concreet (als voorbeeld wordt de prijs van het modeltraject voor het 1° jaar HBO informatica, avondtraject gebruikt):

 • Ik heb geen diploma of mijn hoogst behaalde diploma is lager dan een HSO diploma, en kan maximaal € 250 opleidingscheques aanvragen.
  • Het inschrijvingsgeld voor deze opleiding bedraagt € 990 (660 lestijden x 1,5 euro per lestijd).
  • Ik vraag het maximale aantal opleidingscheques aan (€ 250)
   Ik betaalt hiervoor niets.
  • Het plafond werd overschreden. Ik betaal maximum 575 euro per jaar.
  • Bij inschrijving betaal ik
   • € 250 met deze opleidingscheques
   • € 325 cash of via bankkaart
  • Wanneer ik gebruik maak van opleidingscheques kost de opleiding me dus € 325 per cursusjaar.

 

 • Mijn hoogste behaalde diploma is een HSO diploma en kan maximaal € 500 opleidingscheques aanvragen.
  • Het inschrijvingsgeld voor deze opleiding bedraagt € 990.
  • Ik vraag voor € 500 opleidingscheques aan en betaal hiervoor € 250.
  • Het plafond werd overschreden. Ik betaal maximum 575 euro per jaar.
  • Bij inschrijving betaal ik
   • 500 met deze opleidingscheques
   • € 275 cash.
  • Wanneer ik gebruik maak van opleidingscheques kost de opleiding me dus € 325 per cursusjaar.

 

 • Ik beschik over een diploma hoger onderwijs (niet-universitair of universitair) en kan maximaal € 250 opleidingscheques aanvragen.
  • Het inschrijvingsgeld voor deze opleiding bedraagt € 990.
  • Ik vraag het maximale aantal opleidingscheques aan (€ 250)
   Ik betaalt hiervoor € 125.
  • Het plafond werd overschreden. Ik betaal maximum 575 euro per jaar.
  • Bij inschrijving betaal ik
   • € 250 met deze opleidingscheques
   • 325 cash of via bankkaart
  • Wanneer ik gebruik maak van opleidingscheques kost de opleiding me dus € 450 per cursusjaar.

 

De cheques kunnen aangevraagd worden tot 2 maanden na de start van de opleiding en kunnen gedurende 14 maanden gebruikt worden.
Je kan dus achteraf je opleidingscheques indienen in het secretariaat en het eerder betaalde inschrijvingsgeld zal dan (gedeeltelijk: volgens het bedrag van de ingediende cheques) teruggestort worden op je rekening.