Info HBO5

Wat is hoger beroepsonderwijs (HBO)?

HBO staat voor het hoger beroepsonderwijs dat zich situeert tussen het secundair en bachelorniveau. Het omvat praktische, beroepsgerichte opleidingen met directe uitstroommogelijkheden naar de arbeidsmarkt.

Voor wie is HBO?

Je kunt starten in het Hoger Beroepsonderwijs als je het secundair onderwijs hebt beëindigd. Het maakt niet uit of je uit de richting ASO, BSO, TSO of KSO komt. Als je het secundair onderwijs niet hebt afgemaakt, maar je bent ouder dan 18 jaar, kan je ook toegelaten worden na een toelatingsproef.

Kenmerken HBO

Niveau 

De opleidingen situeren zich op de leerladder qua kwalificatieniveau tussen het secundair onderwijs (niveau 4) en de professionele bachelor (niveau 6).

Flexibiliteit 

Het Hoger Beroepsonderwijs is modulair en flexibel opgebouwd. Je bent dus niet verplicht om je voor een volledig jaar (programma) in te schrijven. Je kan je inschrijven voor 1 of meerdere vakken (= modules).  Dit maakt het mogelijk om gezin, werken en studeren te combineren op maat van jouw behoeftes.

Lesmomenten 

Opleidingen worden gegeven in avondonderwijs of in een combinatie van enkele avonden en een zaterdag. Sommige opleidingen worden ook in een dagtraject georganiseerd.

Studieduur 

De meeste cursisten volgen een opleiding deeltijds gedurende 3 jaar. Dit komt overeen met een voltijdse studie van 1,5 tot 2 jaren (ter vergelijking: een bacheloropleiding duurt voltijds 3 jaren).

Beroepsgericht

Hoger Beroepsonderwijs bevat veel praktijk. Ook de theorie wordt gegeven met het oog op wat je later specifiek nodig hebt om het beroep goed uit te kunnen oefenen.
De arbeidsmarkt vraagt dan ook om mensen met dit diploma. Je verhoogt dus je kansen op een job en je creëert de mogelijkheid om door te groeien in je functie!

Kosten

Het inschrijvingsgeld beperkt tot 1,50 euro per lestijd. Er zijn geen studiebeurzen, maar men behoudt in bepaalde gevallen wel het recht op kinderbijslag. Wie al aan het werk is, kan een deel van de opleiding betalen met opleidingscheques. Heel wat personen hebben recht op een beduidende vermindering van het inschrijvingsgeld (bv. met attest VDAB).

Studiebewijzen

Deelcertificaat 

Als je slaagt voor een module van een opleiding, krijg je een deelcertificaat voor die module.

Diploma van gegradueerde 

Als je een volledige HBO opleiding van minstens 900 lestijden volgt, krijg je het officieel erkende diploma van gegradueerde. Dit diploma wordt internationaal erkend als "Associate degree”.

Toekomstmogelijkheden

Arbeidsmarkt 

Als je een diploma van gegradueerde hebt behaald kan je aan de slag op de arbeidsmarkt. Met dit graduaatsdiploma verhoog je je kansen en kun je vaak doorgroeien in je job.

Aanvullingstrajecten 

Indien je de smaak van studeren te pakken hebt, kan het zijn dat je graag nog een bacheloropleiding aan een hogeschool wil volgen na je HBO opleiding. De samenwerking tussen Howest en IVO maakt afgestemde trajecten mogelijk.