A8 DUITS 2, 80 LESTIJDEN

VEREISTE VOORKENNIS

A7 DUITS 1

LEERINHOUD
 • MONDELINGE EN SCHRIFTELIJKE BEHANDELING VAN KLACHTEN OP EEN KLANTVRIENDELIJKE WIJZE.
 • GEBRUIK VAN MULTIMEDIA VOOR DIVERSE COMMUNICATIEVE DOELEINDEN (PRESENTATIES, ANALYSES, BESPREKINGEN VAN GRAFIEKEN EN TABELLEN).
 • GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HULPBRONNEN (INTERNET, E-MAIL...) BIJ DIVERSE COMMUNICATIESITUATIES.
 • ZELFSTANDIG ANALYSEREN, SCHEMATISEREN EN WEERGEVEN VAN INFORMATIEVE, PRE$CRIPTIEVE EN ARGUMENTATIEVE TEKSTEN.
 • COMPLEXERE (HANDELS)BRIEVEN, FAXBERICHTEN, MEMORANDA EN EMAILBERICHTEN ZOALS EEN VERZOEK, INWILLIGING, KLACHTENBRIEF EN VOORSTEL, EXCUUSBRIEF, GERUSTSTELLING, AFWIJSBRIEF, SLECHTNIEUWSBRIEF, GOODWILLBRIEF, SOLLICITATIEBRIEF EN CV VLOEIEND EN ACCURAAT SCHRIJVEN.
 • VLOEIEND EN ACCURAAT EEN INFORMATIEVE TEKST, NOTULEN VAN EEN VERGADERING, EEN BRIEFING OF PERSMEDEDELING SCHRIJVEN.
 • BONDIGE VERSLAGEN NAAR AANLEIDING VAN BIJVOORBEELD EEN BEZOEK OF TELEFOONBOODSCHAP.
 • VLOEIEND EN ACCURAAT EEN ZAKELIJKE INFORMATIEVE, PRE$CRIPTIEVE EN ARGUMENTATIEVE TEKST ANALYSEREN EN SYNTHETISEREN.
 • FUNCTIONEEL TAALGEBRUIK IN DIVERSE CONTEXTEN ZOALS VOORLICHTINGSDIENSTEN, VRIJE TIJD, NUTSVOORZIENINGEN, ONTHAAL, KLIMAAT…
 • KENNIS VAN HET TAALSYSTEEM (GRAMMATICA)
 • ALGEMENE TAALHANDELINGEN
COMPETENTIES

DE CURSIST KAN ZICH VLOT EN ACCURAAT MONDELING EN SCHRIFTELIJK UITDRUKKEN IN COMMUNICATIESITUATIES ZOWEL IN DE BEROEPSCONTEXT ALS IN ALLEDAAGSE SITUATIES.

DE CURSIST COMMUNICEERT EFFECTIEF EN EFFICIENT IN DE ZAKELIJKE VREEMDE TAAL ZOWEL SCHRIFTELIJK/RECEPTIEF ALS MONDELING/PRODUCTIEF. BIJ TWEEGESPREKKEN EN VERGADERINGEN KAN HIJ ZICH LUISTERVAARDIG MAAR OOK ASSERTIEF OPSTELLEN. DOORDAT HIJ KAN NOTULEREN EN RAPPORTEREN, DRAAGT HIJ TEN SLOTTE BIJ TOT EFFICIENT WERKOVERLEG EN CONTINUITEIT IN HET BELEID VAN DE ORGANISATIE.

HIJ KAN VLOT EN EFFICIENT EEN COMPLEXER(E) ZAKELIJKE BRIEF, MEMORANDUM, E-MAILBERICHT OF FAX OPSTELLEN IN OVEREENSTEMMING MET DE GANGBARE NORMEN.

DE CURSIST KAN EFFICIENT TEKSTEN LEZEN EN SCHRIJVEN, TWEEGESPREKKEN EN GROEPSGESPREKKEN VOEREN EN DIVERSE BRONNEN EN HULPMIDDELEN GEBRUIKEN VOOR COMMUNICATIEVE DOELEN.

LEERMATERIALEN

NOG TE BEPALEN

ONDERWIJSVORMEN

GECOMBINEERD ONDERWIJS

EVALUATIEVORM

PERMANENTE EVALUATIE VIA VERPLICHTE DEELNAME AAN DROPBOXOPDRACHTEN, TESTCENTRA EN LESTOETSEN.

SCHRIFTELIJKE EINDEVALUATIE.