B3 Sociale wetgeving beroepsethiek en personeelsbeleid, 60 LT

Vereiste voorkennis

Geen vereiste voorkennis.

Leerinhoud
 • Personeelsmanagement
  • Personeel en organisatie
  • Organisatie en personeel
 • De flexibele organisatie
 • Rekrutering
  • Competentieprofiel
  • Wervingsproces
 • Selectie
  • Voorwaarden en benadering
  • Selectietechnieken
 • Loopbaanontwikkeling
  • Organisatie en loopbaanmanagement
  • Medewerker en organisatie
 • Uitstroom
  • Uitstroombeleid
  • Verloop
  • Ontslag
 • Performantiemanagement
  • Functioneringsgesprekken
  • Personeelsbeoordeling
  • Terugkoppeling en feedback
 • Belonen en waarderen
 • Changemanagement en personeelsmanagement
  • Veranderbaarheid van een organisatie
  • Verandering, strategieën en plan
  • Weerstand

Bij elk onderdeel staan we ook telkens stil bij de wettelijke bepalingen van de sociale wetgeving.

Competenties Kennis van een aantal basisprincipes van personeelsmanagement aangevuld met de basisprincipes van de sociale wetgeving die samen als uitgangspunt gebruikt worden voor het optimaliseren van de sociale verhoudingen binnen een onderneming.
Leermaterialen

Praktische Sociaal Recht, Laurysens L., Van Robbroeck W., De Bruyckere L., Uitgeverij de boeck aangevuld met een online syllabus Personeelsmanagement.

Onderwijsvormen

Gecombineerd onderwijs

Evaluatievorm

Permanente evaluatie via verplichte deelname aan dropboxopdrachten, testcentra en lestoetsen.

Schriftelijke eindevaluatie.