C1 Bedrijfseconomische informatieverwerking, 40 lestijden

Vereiste voorkennis

Enige vertrouwdheid met computer- en internetgebruik is een voordeel.

Leerinhoud
 • Computersysteem:
  • de belangrijkste computeronderdelen en hun werking
  • aansluiting van randapparaten: printer, scanner, beamer, digitale camera…
  • opslagmogelijkheden zoals USB-geheugenstick, geheugenkaart, interne en externe harde schijf, online opslag
 • Besturingssysteem:
  • gebruikersaccounts instellen en beheren
  • de werkomgeving aanpassen
  • programma’s installeren of verwijderen
  • uitdiepen van Windows verkenner
  • systeemonderhoud: schijfcontrole, schijfopruiming, defragmentatie, systeemherstel, back-up ...
 • Actuele internettoepassingen:
  • doelgericht informatie zoeken
  • mailen, chatten, skypen
  • e-business met aandacht voor beveiliging en privacy
 • Informatieverwerking:
  • gebruik en verwerking van informatie via scanner (OCR-pakket)
  • gebruik en verwerking van informatie via digitale camera
  • gebruik en verwerking van online-informatie: wiki’s, afbeeldingen …
Competenties

De doelstelling van deze module bestaat erin de cursisten basishandelingen bij te brengen om hen een algemeen ondersteunend referentiekader te bieden.

Na het volgen van deze module heeft de cursist inzicht in de werking van een besturingssysteem. Kan de cursist eenvoudige ICT-problemen oplossen en moderne media hanteren. De cursist kan op een efficiënte manier met het medium internet omgaan met oog voor veiligheid en privacy.

Leermaterialen

Online syllabus

Onderwijsvormen

Gecombineerd onderwijs

Evaluatievorm

Permanente evaluatie via verplichte deelname aan dropboxopdrachten, testcentra en lestoetsen.

Mondelinge eindevaluatie.