InschrijvenPlaatsMomentLesurenDocentEerste lesOpmerkingLestijden (*)Prijs
Online inschrijven is afgesloten voor deze cursus.
Neem contact op met het secretariaat indien je nog wenst in te schrijven.
Sint-Michiels, Rijselstraat 5100% afstandsonderwijs100% AfstandsonderwijsVandierendonck Pieterjan30/01/2019

onderdeel afstudeerproject

80120€
(*) Lestijden : het totaal aantal lesuren dat deze cursus zal duren

D4 Projectwerk, 80 lestijden

Vereiste voorkennis

Alle eenheden Talen (A1-A8), Secretariaatsbeheer (B1-B4) en Informatieverwerking (C1-C5), aangevuld met de optie Talen (D1-D3).

De cursist vat het projectwerk aan als hij binnen het jaar het graduaatdiploma kan behalen.

Leerinhoud

De cursisten kunnen een evenement zoals een deelname van een bedrijf/organisatie aan een beurs of workshop/congres met een zakenreis meertalig (Nederlands, Frans, Engels, Vierde taal) voorbereiden. Ze kunnen daarbij het gesimuleerde bedrijf of de organisatie en de bedrijfstak of dienstverlening meertalig beschrijven, een logo ontwerpen en een huisstijl toepassen. De cursisten kunnen bij het realiseren van het projectwerk aantonen dat ze al de verworven leerinhouden, vaardigheden en competenties van de gevolgde modules zelfstandig en overstijgend integreren. Ze kunnen hun projectwerk efficiënt plannen door een tijdpad op te stellen.

Het is de bedoeling dat hier uitdrukkelijk de link met de praktijk gelegd wordt. Er zijn hierbij verschillende opties:

  • casestudies
  • bedrijfsbezoeken (met verslaggeving)
  • gastsprekers (met verslaggeving)
  • stage
  • groepsopdrachten

De cursist geeft blijk van voldoende creativiteit en heeft na afloop van de module een inzicht in:

  • time management en planning
  • begrijpen en interpreteren van teksten op een academisch niveau
  • het structureren en bundelen van alle soorten informatie
Competenties De cursist dient bij het realiseren van het projectwerk-stage evidentie te geven van het feit dat hij al het geleerde van de voorbije modules zelfstandig integreert tot een vakoverstijgend en kritisch project met een duidelijke probleemstelling, een eigen standpuntbepaling, de uitwerking-argumentering en een conclusie. Dit dient te gebeuren onder de vorm van een eindwerk dat neergeschreven en meertalig gepresenteerd wordt.
Leermaterialen

Nog te bepalen

Onderwijsvormen

Gecombineerd onderwijs

Evaluatievorm

Permanente evaluatie via verplichte deelname aan dropboxopdrachten, testcentra en lestoetsen.

Schriftelijke eindevaluatie.