A3 IT-technologie 1

Vereiste voorkennis

Niet van toepassing

Leerinhoud

IT heeft de voorbije jaren een enorme boom gekend, zowel op vlak van complexiteit als op vlak van diversiteit. Het is als toekomstige IT-professional belangrijk een overzicht en inzicht te krijgen in de algemene opbouw en structuur van een professionele IT-applicatie en de hierbij betrokken componenten, devices en technologieën.

Competenties

Module IT-technologie 1 A3

Code

De cursist kan

 

  • de structuur en opbouw van een professionele IT applicatie begrijpen.

BC 010

  • de rol van de verschillende componenten in een professionele IT applicatie duiden.

BC 011

  • de noodzaak van multi tier applicaties duiden.

BC 012

  • gelijkenissen en verschillen tussen verschillende platformen identificeren.

BC 013

  • het belang en de noodzaak van server virtualisatie in een professionele IT applicatie aantonen.

BC 014

  • a.d.h.v. vakliteratuur een gefundeerde visie opbouwen aangaande nieuwe IT-trends.

BC 015

  • de verschillende softwarelicentiemodellen onderkennen.

BC 016

  • de nieuwste evoluties op vlak van webtechnologie en IT-communicatie opvolgen.

BC 017

Leermaterialen

Info volgt

Studiekosten

Info volgt

Onderwijsvormen

Combinatie van contactonderwijs en afstandsonderwijs

Evaluatievorm

Periodieke evaluatie en eindevaluatie