C2 programmeren 2

Vereiste voorkennis

De cursist is geslaagd voor de module C1 of voldoet aan één van de overige toelatingsvoorwaarden voor sequentieel geordende modules van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.

Leerinhoud

In deze module wordt verder ingegaan op het object georiënteerd programmeren.

Competenties

Module Programmeren 2 C2

Code

De cursist kan

 

  • een (complex) probleem omzetten in een klassendiagram.

BC 061

  • een klassendiagram vertalen naar een Object georiënteerd programma.

BC 062

  • met overerving en data encapsulatie werken.

BC 063

  • met Interfaces werken.

BC 064

  • m.b.v. “event handling” GUI applicaties maken.

BC 065

  • de basisprincipes van data binding benoemen.

BC 066

  • een database aanspreken vanuit een programma.

BC 067

Leermaterialen

Info volgt

Studiekosten

Info volgt

Onderwijsvormen

Combinatie van contactonderwijs en afstandsonderwijs

Evaluatievorm

Periodieke evaluatie en eindevaluatie