D2 WEBDEVELOPMENT 2

VEREISTE VOORKENNIS

DE CURSIST IS GESLAAGD VOOR DE MODULE D1 OF VOLDOET AAN EEN VAN DE OVERIGE TOELATINGSVOORWAARDEN VOOR SEQUENTIEEL GEORDENDE MODULES VAN HET DECREET VAN 15 JUNI 2007 BETREFFENDE HET VOLWASSENENONDERWIJS.

LEERINHOUD

COMMUNICATIE VIA HET WEB IS COMMON PRACTICE GEWORDEN. ALLE DEVICES ZIJN "GECONNECTEERD" VIA HET WEB. WE NOEMEN DIT HET "INTERNET OF THINGS". DOOR DE VEELHEID AAN VERSCHILLENDE DEVICES IS HET IMPERATIEF DAT STUDENTEN DE ONDERLIGGENDE TECHNOLOGIEEN LEREN KENNEN WAAROP COMMUNICATIE VIA HET INTERNET GEBASEERD IS EN BOVENOP DEZE TECHNOLOGIE LEREN APPLICATIES ONTWIKKELEN DIE CROSS DEVICE EN CROSS BROWSER KUNNEN WERKEN.

COMPETENTIES

MODULE WEBDEVELOPMENT 2 D2

CODE

DE CURSIST KAN

 

  • MET COOKIES EN SESSIE VARIABELEN WERKEN.

BC 081

  • GEAVANCEERDE WEB APPLICATIES MAKEN M.B.V. J@V@$CRIPT EN/OF PHP.

BC 082

  • J@V@$CRIPT OP EEN GEAVANCEERD NIVEAU GEBRUIKEN.

BC 083

  • PHP OP EEN GEAVANCEERD NIVEAU GEBRUIKEN.

BC 084

  • CROSS BROWSER EN CROSS DEVICE WEBSITES ONTWIKKELEN EN TESTEN.

BC 085

  • EEN KOPPELING OPZETTEN MET EEN CMS SYSTEEM.

BC 086

  • EEN TOTALE WEB APPLICATIE ONTWIKKELEN, VAN GUI TEM SERVER SIDE.

BC 087

  • EXTERNE BIBLIOTHEKEN INTEGREREN IN DE EIGEN APPLICATIE.

BC 088

LEERMATERIALEN

INFO VOLGT

STUDIEKOSTEN

INFO VOLGT

ONDERWIJSVORMEN

COMBINATIE VAN CONTACTONDERWIJS EN AFSTANDSONDERWIJS

EVALUATIEVORM

PERIODIEKE EVALUATIE EN EINDEVALUATIE