InschrijvenPlaatsMomentLesurenDocentEerste lesOpmerkingLestijden (*)Prijs
Online inschrijven is afgesloten voor deze cursus.
Neem contact op met het secretariaat indien je nog wenst in te schrijven.
Kortrijk, Graaf Karel De GoedelaanMaVm + DiVm08u30-12u00 + afstandsonderwijsA. Fallein, C. Laprudence en F. Berthier29/04/2019 100150€
(*) Lestijden : het totaal aantal lesuren dat deze cursus zal duren

D7 werkplekleren 2

Vereiste voorkennis

De cursist is geslaagd voor de module D6 of voldoet aan één van de overige toelatingsvoorwaarden voor sequentieel geordende modules van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.

Leerinhoud

In de modules werkplekleren toets de cursist de opgedane kennis en verworven competenties aan concrete projecten/opdrachten. De nadruk ligt hier op het leren omgaan met planning, deadlines, teamwerk, rapportering en projectmanagement. 

De tweede module werkplekleren focust meer op “ideeëngeneratie”. Cursisten worden met een probleemstelling/opdrachtgever geconfronteerd en moeten zelf een antwoord formuleren onder de vorm van een te realiseren project. Het realistisch kunnen inschatten van wat haalbaar is binnen de gestelde termijn is één van de voornaamste doelstellingen van deze module.

Competenties

Module Werkplekleren 2 D7

Code

De cursist kan

 

  • aan de hand van een probleemstelling een opdracht/project creëren dat een antwoord of oplossing is voor het gestelde probleem.

BC 110

  • een realistische en haalbare schaling maken van het project rekening houdend met de beschikbare tijd en resources.

BC 111

  • professioneel communiceren met en rapporteren aan de opdrachtgever.

BC 112

Leermaterialen

Info volgt

Studiekosten

Info volgt

Onderwijsvormen

Combinatie van contactonderwijs en afstandsonderwijs

Evaluatievorm

Periodieke evaluatie en eindevaluatie