Frans 3

Eén van de basisdoelstellingen van dit jaar is dat je in staat bent een eenvoudige conversatie of uiteenzetting in courant Frans over een algemeen onderwerp vlot en globaal te begrijpen en hierover voldoende correct en vlot met Franssprekenden kunt converseren. 
Je leert o.a.

  • gevoelens en meningen uiten,
  • praten over je hobby’s en je leefomgeving,
  • informatie vragen en verstrekken zowel over jezelf als over anderen,
  • hoe iemand uitnodigen,
  • een uitnodiging aanvaarden of beleefd afslaan,
  • hoe een zoekertje opstellen en beantwoorden, j
  • een CV opstellen,
  • een sollicitatiegesprek voeren.

De grammatica is functioneel, een middel om de communicatie te vergemakkelijken.