Frans 4
Deze cursus start met een stevige herhaling van de reeds geziene leerstof. Na twee of drie maanden vakantie is dit niet alleen een goede opfrissing, maar tezelfdertijd een basis en houvast voor nieuwe cursisten.
 
Ook op dit niveau ligt de nadruk op praktische vaardigheden. We lezen, luisteren, spreken en schrijven in functie van echte en alledaagse situaties.
Je leert je mening over actuele onderwerpen weergeven en verdedigen, praten over je gevoelens, iemand raad vragen en geven, een formele en informele brief schrijven, mailtjes beantwoorden, een reservatie maken, wijzigen of annuleren …
 
Grammaticaal worden de grote thema’s uit de vorige jaren herhaald en uitgediept, maar de grammatica blijft functioneel. Het is een middel om de communicatie te vergemakkelijken. Een goede kennis van de grammatica vergroot de spreekdurf en het zelfvertrouwen.
 
Terwijl in de eerste jaren bijna uitsluitend gewerkt wordt met vereenvoudigd materiaal voor studenten, proberen we in Frans 4 al regelmatig eens authentiek materiaal te gebruiken, zoals een reportage en of een origineel krantenartikel.
 
De spreekoefeningen hebben in tegenstelling tot de kleine dialoogjes uit de lagere jaren al vaker een open karakter (klasgesprek, debat, opinie, …).
 
Vereiste voorkennis
Om deze cursus te kunnen volgen moet je Frans 3 met succes gevolgd hebben, of beschikken over de kennis die met dit niveau overeenkomt. In de loop van de eerste lesmaand zal je hierover dan onder leiding van je leerkracht een proef afleggen.