Frans 5

Meer nog dan in de voorgaande jaren wordt in deze leerjaren (5° en 6° jaar) de nadruk gelegd op het communiceren: de cursist leert zich accuraat en vlot uitdrukken zowel in formele als in informele situaties.

Grammaticale correctheid, accurate uitspraak en correct gebruik van de woordenschat worden aan de hand van communicatieve taakgerichte activiteiten bijgebracht.

De lees- en luistervaardigheid worden verder getraind aan de hand van authentieke documenten zoals (uittreksels uit) kranten, tijdschriften, documentaires, radio- en televisieprogramma’s. In informele situaties (op het werk of op reis bv.) leert de cursist een standpunt innemen en zijn mening verdedigen over actuele onderwerpen als bv. genetische manipulatie en ecologie.

In formele situaties leert hij zich behelpen in contacten met officiële instanties als politie en immigratiediensten.

Hij leert officiële documenten accuraat invullen (bv. om een visum te bekomen), klachten formuleren en pareren bij een officiële instantie.