Duits 2

De elementaire woordenschat en de basisprincipes van de grammatica worden verder vergroot en uitgediept. Het lesmateriaal omvat het hand- en werkboek ‘Delfin’ dat ook in Duitsland in het volwassenenonderwijs met veel succes gebruikt wordt.

Zoals in Duits 1 ligt opnieuw de nadruk op het zelfredzaam worden in de vaardigheden: spreken – begrijpen – lezen en schrijven. Behandelde thema’s in het 2de jaar zijn o.a. sport en gezondheid, kranten en tijdschriften, arbeid en ontspanning, radio en televisie, reistips, onderwijs, …
Het leven van alledag in het land waar de taal gesproken wordt, komt eveneens ruim aan bod; hierbij wordt niet alleen het culturele maar ook het sociale, economische en politieke luik belicht.