Spaans 1

Deze cursus start vanaf nul: hij richt zich dus idealiter tot mensen die nog geen enkele kennis hebben van de Spaanse taal, of wiens kennis uiterst beperkt is. De nadruk ligt op wat je praktisch met de taal kan doen: gesproken Spaans verstaan, korte en eenvoudige geschreven boodschappen leren begrijpen, je mondeling uitdrukken en (heel beperkt) schrijven in het Spaans. Je leert er o.a. mensen begroeten, jezelf voorstellen (naam, adres, gezinssituatie, leeftijd, beroep, afkomst...), telefoonnummers vragen en geven, vragen en zeggen hoe laat het is, een eenvoudig telefoongesprek voeren in het Spaans, inkopen doen, op restaurant gaan, de weg vragen en zelf de weg uitleggen,…
Andere thema’s die aan bod komen zijn o.a. familie en gezin, uiterlijk en karakter, ... En her en der zitten ook stukjes cultuur verwerkt in de cursus.

Woordenschat en spraakkunst komen uiteraard ook aan bod, maar zijn geen doel op zichzelf: het gaat om wat je nodig hebt om je te kunnen uitdrukken. In het eerste jaar wordt natuurlijk ook aandacht besteed aan uitspraak en spelling, inclusief de accenten in het Spaans.