Spaans 10

Spaans 10 heeft als doel de vier vaardigheden (lezen, luisteren, spreken en schrijven) verder te trainen. De nadruk ligt echter vooral op spreken en luisteren.

Er wordt zo veel mogelijk gebruikgemaakt van authentiek materiaal (reportages, kortfilms, literaire fragmenten, reclameboodschappen, juridische teksten ...). Op jaarbasis behandelen we een twintigtal thema's. Aan de hand van authentieke teksten wordt af en toe woordenschat en/of grammatica herhaald en verder uitgebreid.

Ook cultuur komt ruimschoots aan bod. Een Spaanstalige film, een museumbezoek en een Spaans etentje staan sowieso op het programma.