Italiaans 2 Waystage

We breiden onze praktische kennis Italiaans in concrete situaties uit: de familie voorstellen, typische gerechten leren kennen, kleren beschrijven en kopen, naar de dokter gaan, je huis beschrijven … zijn een greep uit de thema’s die aan bod komen.

Daarnaast bouwen we de grammaticale kennis, nodig om ons correct te kunnen uitdrukken, verder uit (bv. de aanwijzende en (in)directe voornaamwoorden, de gebiedende en voorwaardelijke wijze, de toekomende tijd...) Ook kennis van land en volk en de Italiaanse cultuur in de brede zin van het woord komen uitgebreid aan bod.

Vereiste voorkennis
Om deze cursus met succes te kunnen volgen moet je de cursus Italiaans 1 gevolgd hebben, of beschikken over de kennis die met dit niveau overeenkomt (120 lesuren). In de loop van de eerste lesmaand zal je hierover onder leiding van je leerkracht een proef afleggen.