Italiaans 5 Threshold

Meer nog dan in de voorgaande jaren wordt in dit leerjaar de nadruk gelegd op het communiceren: de cursist leert zich accuraat en vlot uitdrukken zowel in formele als in informele situaties. Grammaticale correctheid, accurate uitspraak en correct gebruik van de woordenschat worden aan de hand van communicatieve taakgerichte activiteiten bijgebracht.

De vaste thema’s die aan bod komen zijn :

  • Kennismaking met Italiaanse literatuur en auteurs, de Italiaanse pers (kranten en tijdschriften), een boek beschrijven, bezoek aan Piola libri
  • Herhaling van feesten en tradities, gebruiken en gewoontes
  • Italiaanse personages door de geschiedenis heen
  • Onbekende , ongekende en ongerepte plaatsen in Italië, fauna en flora
  • De evolutie van de Italiaanse taal 
  • Grammaticale thema’s : passieve zin, gerundio, voegwoorden, congiuntivo, passato remoto 
Bovendien proberen we elk jaar in te spelen op de actualiteit en extra’s  aan te bieden al naar gelang de interesse van de cursisten.
Vereiste voorkennis
Om deze cursus met succes te kunnen volgen moet je de vier voorgaande jaren met succes gevolgd hebben of beschikken over de kennis die overeenkomt met dit niveau.  In de loop van de eerste lesmaand zal je hierover onder leiding van je leerkracht een proef afleggen.