Arabisch 3

Ook in het derde jaar staat het praktisch communiceren in het Arabisch centraal. Lees- en luistervaardigheid worden verder getraind:

  • we leren krantenartikels lezen,
  • het nieuws op radio en tv begrijpen,
  • ...

Ook de spreek- en schrijfvaardigheid wordt verder geoefend: zo leren we

  • een formulier invullen met persoonlijke gegevens,
  • een cv opstellen,
  • een brief schrijven,
  • een eenvoudig sollicitatiegesprek voeren,
  • ...

Hierbij blijven we natuurlijk verder aandacht schenken aan een correcte uitspraak en aan het juist gebruik van de grammaticale structuren