Pools 4

Sinds 1 mei 2004 maakt Polen deel uit van de Europese Unie. Dit land, met meer dan 30 miljoen inwoners, was meteen ook de grootste van de nieuwkomers in Europa. De economische, toeristische, culturele, sociale, contacten tussen Vlaanderen en Polen zijn hierdoor sterk toegenomen. Er zijn steeds meer Poolse toeristen in België, maar ook steeds meer Belgen ontdekken de prachtige Poolse steden en natuurgebieden en dan kan een kennis van de Poolse taal  nuttig zijn.  In bepaalde, sterk op Oost-Europa gerichte sectoren kan kennis van het Pools een belangrijke bijkomende troef zijn …

Zoals in alle taalcursussen ligt de nadruk op de praktische taalverwerving. In het 4de jaar leer je o.a.

 • een afspraak maken of afzeggen
 • positieve en negatieve gevoelens uiten
 • voorkeur uitdrukken
 • een voorwaarde formuleren
 • een veronderstelling formuleren 
 • waarschijnlijkheid uitdrukken 
 • een gunst vragen / verlenen 
 • iets beloven

In het 4de jaar wordt ook het thema “Sociale communicatie op het werk” behandeld. Je leert o.a.

 • de relaties op het werk beschrijven 
 • spreken over menselijke relaties in het algemeen 
 • iemand uitnodigen 
 • een afspraak met een collega maken

Uiteraard wordt er ook grammatica behandeld maar niet als doel op zich, maar als een middel om efficiënter te kunnen communiceren. Sommige aspecten van grammatica worden herhaald en andere uitgebreid.