Engels 1

Deze cursus start vanaf nul: hij richt zich dus idealiter tot mensen die nog geen enkele kennis hebben van de Engelse taal, of wiens kennis uiterst beperkt is. 
De nadruk ligt op wat je praktisch met de taal kan doen: gesproken Engels verstaan, korte en eenvoudige geschreven boodschappen leren begrijpen, je mondeling uitdrukken en (heel beperkt) schrijven in het Engels. Je leert er o.a. mensen begroeten, vragen en zeggen hoe laat het is, een eenvoudig telefoongesprek voeren in het Engels, je uit de slag trekken in de winkel of op café, vragen naar de prijs, ... 

Andere thema’s die aan bod komen zijn o.a. vrijetijdsbesteding, het beroepsleven, de woning, ... Woordenschat en grammatica komen uiteraard ook aan bod, maar zijn geen doel op zichzelf: het gaat om wat je nodig hebt om je uit de slag te kunnen trekken.