Engels 6

In dit zesde jaar worden verschillende onderwerpen behandeld die aansluiten bij de leefwereld en de interesse van de cursist en die hem in staat moeten stellen vlotter Engels te spreken. De onderwerpen worden hierbij behandeld op een hoger niveau dan in de voorgaande jaren waarbij ook zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van authentiek materiaal.

Qua grammatica worden nog een aantal nieuwe zaken aangebracht terwijl ook nog de moeilijkere onderdelen van de grammatica zoals bepaalde werkwoordstijden nog eens extra worden behandeld zodat de cursist ook daar geen problemen meer ondervindt bij zijn conversatie.

Ook de woordenschat wordt verder uitgebreid met aangepaste oefeningen waarbij een aantal taaleigen uitdrukkingen worden aangebracht evenals woorden die moeten helpen om iets beter te omschrijven of bepaalde gevoelens en meningen uit te drukken. Er wordt ook aandacht besteed aan taalhandelingen zoals het maken van suggesties, het zich verontschuldigen of het zich akkoord verklaren. Informeel Engels dat helpt bij een vlottere conversatie wordt ook ingeoefend.

Het spreekt vanzelf dat bij dit alles het spreken nog iets meer centraal staat dan in vorige jaren. Dit jaar kan dan ook soms gezien worden als een “opstapje” naar een conversatieklas.