Je leert je vlot en accuraat uitdrukken in communicatiesituaties zowel in de beroepscontext als in alledaagse situaties. Je werkt aan schriftelijke en mondelinge communicatie zodat je efficiënt kan bijdragen aan werkoverleg via notuleren en rapporteren. Je leert vlot en soepel een zakelijke brief, memorandum of emailbericht opstellen in overeenstemming met de gangbare normen. Je leert efficiënt teksten lezen en schrijven, aantekeningen maken, tweegesprekken voeren, een eenvoudige presentatie geven en bezoekers verwelkomen.

Deze module maakt deel uit van de professionele opleiding HBO Management assistant, maar kan als losse (bijscholings)module gevolgd worden.

Lesmoment

Dinsdagavond 18.30-21.10u
Georganiseerd in gecombineerd onderwijs:

  • 60% contactmomenten. Tijdens deze contactmomenten ligt de nadruk op mondelinge communicatie.
  • 40% afstandsleren. Tijdens het afstandsleren ligt de nadruk op de schriftelijke communicatie.

Lesplaats

Rijselstraat 5, 8200 Sint-Michiels

Vereiste voorkennis

Niveau richtgraad 2.3 (einde secundair onderwijs).

Toelatingsvoorwaarde

Diploma secundair onderwijs of slagen voor een toelatingsproef.