Engels conversatie

In deze lessen worden de cursisten getraind om zo correct mogelijk te converseren in het Engels. Hierbij wordt een uitgebreide waaier behandeld van onderwerpen die aansluiten bij de interessesfeer van de cursisten.

Het zijn losse, ongedwongen lessen waarin iedereen zijn mening vrij kan vertolken en waarbij men via verschillende gespreksmethodes zoveel mogelijk aan bod komt. Er wordt gelet op de juiste uitspraak en intonatie. Waar nodig wordt ook de grammatica bijgeschaafd. Ook woordenschat die hoort bij een thema wordt aangebracht.

Daarnaast wordt ook geluisterd naar authentiek Engels ( ook Engelstalige video’s worden bekeken en begeleid door de leerkracht). Dit luister – of videomateriaal wordt gebruikt als uitgangspunt voor een gesprek over het onderwerp.

Er zijn ook korte culturele uitstappen met Engelstalige begeleiding die altijd gesmaakt worden.

Aangezien de groep niet te groot is, krijgt iedereen ruimschoots de kans om te spreken en dit in een aangename, open sfeer.

Als men door omstandigheden soms afwezig is, is dit geen probleem aangezien de oplossingen van bepaalde oefeningen evenals de gebruikte video’s voor de cursisten steeds online zichtbaar zijn op het internetplatform van de school.