InschrijvenPlaatsMomentLesurenDocentEerste lesOpmerkingLestijden (*)Prijs
Online inschrijven is afgesloten voor deze cursus.
Neem contact op met het secretariaat indien je nog wenst in te schrijven.
Sint-Michiels, Rijselstraat 5Dinsdagavond18u10-20u50 + afstandsonderwijsDeboosere D.29/01/2019 6090€
Online inschrijven is afgesloten voor deze cursus.
Neem contact op met het secretariaat indien je nog wenst in te schrijven.
Sint-Andries, Manitobalaan 48Zaterdagvoormiddag09u00-11u45 + afstandsonderwijsVanpraet S.06/04/2019 6090€
(*) Lestijden : het totaal aantal lesuren dat deze cursus zal duren

Naar overzicht inschrijfmogelijkheden...

A1 Basiskennis

Studiepunten: 4
Lestijden: 60
Vereiste voorkennis

geen

Leerinhoud

De module kan beschouwd worden als een algemene inleiding tot Informatietechnologie. De cursist wordt vertrouwd gemaakt met de vakterminologie binnen de informatica en de interne werking van een computer.
Zo worden begrippen als CPU, geheugen, interrupts, chipset, … uitgelegd.
Daarnaast belicht de module de verschillende componenten van een computer en hun onderlinge werking. Zowel hardware als software komen aan bod. Binnen een virtuele omgeving worden door de cursist een aantal besturingssystemen geïnstalleerd.
Verder worden ook de nieuwe technologieën en trends besproken en in de juiste context geplaatst.

Competenties
  • De cursist kent en begrijpt de belangrijkste onderdelen van een computer.
  • De cursist is in staat eenvoudige diagnoses en herstellingswerken uit te voeren.
  • De cursist is in staat advies uit te brengen bij aanschaf van computersystemen
  • De cursist is in staat een besturingssysteem op een blanco systeem te installeren
Leermaterialen

Leerplatform :

  • Online syllabus.
  • Vakfora
  • Links naar aanvullende websites
  • Opdrachten + feedback
Studiekosten

Inschrijvingsgeld : (prijsinfo volgt binnenkort)

Studiebegeleiding

De docent voorziet begeleidingsmogelijkheid al of niet binnen de contacturen.
Tijdens de afstandsmomenten is de docent steeds in het centrum aanwezig.
Communicatie binnen het leerplatform wordt binnen de 2 werkdagen verwerkt.

Onderwijsvormen

Avondcursus: Contactonderwijs (CO) : 65% - Afstandsonderwijs (AO) : 35%

Zaterdagcursus: Contactonderwijs (CO) : 40% - Afstandsonderwijs (AO) : 60%

Evaluatievorm

Het examen

1 examen op het einde van de module.
Het examen telt voor 40% van de beoordeling.

Permanente evaluatie

De overige 60% van uw beoordeling valt onder permanente evaluatie.