Naar overzicht inschrijfmogelijkheden...

A4 Multimedia

Studiepunten: 5
Lestijden: 60
Vereiste voorkennis

geen

Leerinhoud

In de module A4 Multimedia wordt de nadruk gelegd op het correct ontwerpen van online gebruikersomgevingen.

 • xHTML en HTML5:
  • Verschillen
  • Basiselementen
  • Opbouw en structuur
  • Validatie
  • Formulieren
 • CSS
  • Opmaak en stijlen
  • Kleuren
  • Positionering
  • Verschillende media
 • Responsive design + frameworks hiervoor: Skeleton, Bootstrap
Competenties

De cursist kan :

 • multimediaprojecten situeren.
 • op elementaire wijze een website ontwerpen, bouwen en publiceren.
 • op elementaire wijze een presentatie ontwerpen, bouwen en onderhouden.
 • de basiscomponenten voor internetprogrammeren hanteren.
Leermaterialen

Leerplatform :

 • Online syllabus.
 • Vakfora
 • Links naar aanvullende websites
 • Opdrachten + feedback
Studiekosten

 

Studiebegeleiding

De docent voorziet begeleidingsmogelijkheid al of niet binnen de contacturen.
Tijdens de afstandsmomenten is de docent steeds in het centrum aanwezig.
Communicatie binnen het leerplatform wordt binnen de 2 werkdagen verwerkt.

Onderwijsvormen

Avondcursus: Contactonderwijs (CO) : 55% - Afstandsonderwijs (AO) : 45%

Zaterdagcursus: Contactonderwijs (CO) : 40% - Afstandsonderwijs (AO) : 60%

Evaluatievorm

Het examen

1 examen op het einde van de module.
Het examen telt voor 40% van de beoordeling.

Permanente evaluatie

De overige 60% van uw beoordeling valt onder permanente evaluatie.